Holistički pristup Tai Či Čuanu i Ćigongu

Individualni holistički pristup vežbanju

Škola Mali tigar neguje jedinstveni, individualni i holistički pristup vežbanju. Pored poznatih i širom sveta popularnih sistema Ćigong vežbi kao što su Šibaši Tai Či Ćigong, Ćigong Pet Elemenata, Ćigong Osam Delova Brokata, na treninzima se posebna paznja posvećuje individualnim potrebama svakog polaznika. Na ovaj način dobijaju se vežbe prilagođene pojedincu, prati se razvoj i put otvaranja energetskih tokova a instrukcije takođe prate jedinstveni ritam po kome svaki čovek napreduje u poboljšanju zdravlja i sticanju vitalnosti.

9.1.16

 

Vežbanje Tai Či Čuan forme i Ćigong vežbi za svakog čoveka je unikatan i neponovljiv put. Kada se počne sa vežbanjem, pokreti koji  bude i pokreću vitalne tokove energije uma i tela različito se manifestuju i svaki čovek oseća drugačije promene. Kao što se od rođenja promene i sazrevanje dešavaju skokovito, ponekad iznenadno, ponekad skoro neprimetno tako i pokreti Tai Či Čuana i Ćigonga deluju na odrasle ljude. Drevni pokreti, pročišćeni i svedeni do savršenstva jednostavnosti i delotvornosti, prekaljeni vekovnom praksom i proverom, imaju blagotvorno dejstvo na svakoga ko se vežbanju posveti. Duboko i suštinski humani, ovi sistemi vežbi obraćaju se svakom pojedincu posebno. Iako neupućenom posmatraču izvođenje Tai Či Čuan forme ili Ćigong vežbi može izgledati uniformisano i bezlično, zapravo se kroz sinhronizovani pokret grupe ljudi koja vežba “kao jedan” otvaraju najtananije ali ujedno i najsnažnije kapije oslobođene energije svake jedinke ponaosob.

Vežbajući Tai Či Čuan formu i Ćigong vežbe, pokreti za koje mislimo da smo ih već usvojili i naučili ne prestaju da nas iznenađuju raznolikošću senzacija koje pokreću u umu i telu. Mudrost i uskladišteno znanje koje izbija iz ovih pokreta kao što izvire najčistija voda iz planinskog izvora, pročišćena kroz slojeve kamena i peska, sa vremenom provedenim u vežbanju donosi stalno sve veću snagu, kondiciju i izdržljivost. Najbolji način da uvidimo koliko su delotvorne ove vežbe je da se posle nekoliko meseci vežbanja osvrnemo i setimo kako smo se osećali pre. Tada najbolje vidimo koliko smo napredovali.

9.1.16

 

Drevni sistem vežbanja neprestano i iznova nas zadivljuje i iznenađuje svojom efikasnošću. U današnje smo konstantno pod pritiskom i poplavom “novih i revolucionarnih” načina da dođemo do savršenog tela i uma – trodnevne dijete, sedmodnevne magične vežbe, pilule za mršavljenje, pilule za mišićnu masu, pilule za smirenje, pilule za podizanje, dvosatni seminari duševnog mira, tromesečne škole za bogate i uspešne…. A za svo to vreme, odgovor i način postoji, proveren, delotvoran i bez “neželjenih efekata”. Tokom ljudske istorije su se menjali uslovi života, uzroci stresa i razlozi koji nas pokreću ali je cilj uvek bio isti: biti zdrav, dugovečan, uspešan, mudar, prosvećen…. Budući da je Tai Či Čuan borilačka veština, doduše stilizovana,  usklađeni niz pokreta koji čine Formu nudi čoveku način i obuku da savlada životne teškoće, kada je fizičko zdravlje i snaga u pitanju, jednako kao i kada je smirenost i snaga uma u pitanju. Ova izbalansirana celovitost i sveobuhvatnost rezultata koje vežbanje Tai Či Čuana donosi čini ovaj vid vežbanja jedinstvenim i čudesnim. Drugi sistemi vežbi su, po pravilu, posvećeni ili rešavanju zdravstvenih (fizičkih) problema ili su više meditacija nego vežba.

Tai Či Čuan nas uči kako da koračamo kroz život, kako da se regenerišemo “u hodu”, kako da sami sebi pomognemo i otklonimo fizičku napretost ili stres, kako da se predstavimo i postavimo u odnosu na ljude sa kojima se srećemo i kako da rešimo probleme koji nas zadese.  Imajući ovo u vidu, u školi Mali tigar se neguje “Tai Či” pristup i kada su Ćigong vežbe u pitanju.