Tai Či Čuan, vežba za telo i um, filozofija, religija ili egzotični fitnes

Tai Či Čuan, filozofija, religija ili egzotični fitnes

Tokom cele istorije ljudske civilizacije čovek traga za smislom svog postojanja i preispituje svoja verovanja. Potreba da verujemo da se naše postojanje ne završava onda kad naše fizičko telo prestane da funkcioniše, duboka je i univerzalna. Uverenje da deo nas živi večno okupira nam misli odvajkada a objašnjenja „tehnologije“ neprekinutog života nude brojna filozofska razmišljanja i naravno, gotovo sve svetske religije.

zdral i mesec u sumi mala

Tokom istorije nametnula se potreba jasne i čvrste strukture, koja ljudima omogućava da, kroz sinhronizovano i harmonizovano delovanje prežive, napreduju i razvijaju svoje potencijale. Uspešnost napredovanja cele zajednice uvek je uslovljena, većim ili manjim, gušenjem individualnosti, kreativnosti i slobode koja je, takođe, iskonska potreba svakog čoveka.

Preispitivanja religijskih institucija prisutna su stalno. Rođene iz plemenitih i uzvišenih ideja, religije se u neprestanim ciklusima rađaju, rastu, kvare se iznutra i, na kraju, nestaju. Danas mnogi od nas imaju osećaj da živimo u vreme ogromne krize duhovnosti i morala, lažnih proroka i prevaranata. Traganje za istinskim vrednostima i ponuda lažnih rešenja se dešavalo oduvek, samo mi tada nismo živeli pa nam se sadašnji trenutak čini dramatičnim i do sad neviđen.

Posmatran iz ovog ugla i Tai Či Čuan, budući da su objašnjenja pokreta i nazivi pozicija za nas egzotični, a principi kretanja zasnovani na taoističkoj misli, dovodi mnoge u nedoumicu da li je u pitanju filozofija, religija ili tek kineski fitnes. Ljudi se često pitaju da li prihvatanje ovog načina vežbanja narušava tradicionalne, vekovima stare principe i vrednosti od kojih smo suštinski sazdani.

Tai Či Čuan predstavlja sveobuhvatnu disciplinu bavljenja sopstvenim telom a to znači da se podjednaka pažnja pridaje i treningu uma i treningu tela. Naša životna energija usmerava se tamo gde je vodi um. Ukoliko smo prezaokupljeni mislima o značenju, principima i suštini Tai Či Čuana, energija stoji, zarobljena našim mislima i mi joj ne dozvoljavamo da plovi telom, neguje i obnavlja ga.  Kroz koncentraciju na pravilno postavljeno telo u pozicijama, otvaramo puteve kojima naša energija regeneriše telo.

petao mali

 

Vežbanjem Tai Či Čuana podstičemo i podsećamo naše telo da smo sposobni za samoisceljenje. Prvi cilj Tai Či Čuan vežbanja je savršeno zdravo telo. Što se više bližimo tom velikom cilju, naš um biva sve slobodniji a njegov prostor dostiže širinu i dubinu poimanja za koju većina nas nije ni svesna da je možemo dosegnuti.

Samo zdrav čovek može biti zadovoljan sobom i pružiti blagodeti spokojne mudrosti ljudima sa kojima se susreće. „U zdravom telu, zdrav duh“ je izreka svima poznata a vežbanjem Tai Či Čuana se upravo to postiže. Što duže vežbamo, ovu staru mudrost shvatamo u novim i sve punijim značenjima.